lunes, 21 de septiembre de 2015


                             CURS 2015-2016REUNIÓ DE  PARES: Curs 2015-2016

Mestres que imparteixen classe a  cinquè curs de primària:

La tutora, Núria Augué , imparteix la majoria de les àrees del Curs de Cinquè, Llengua Catalana, Matemàtiques i Valors; no obstant també tindran altres mestres, segons les matèries:
Llengua Castellana, Anglès i Música: Pepi Martín
Science i Francès: Francesc Solera
Dictats, Redaccions, Problemes de Matemàtiques i Càlcul: Andrea Ufano
Coneixement del Medi i Plàstica: Pilar Fajardo
Educació Física: Karina Antolín
Valors: Núria Augué
Psicològa: Alejandra Gutiérrez i Encarna Sánchez

                Recomanacions, orientacions i consells:

 • Estudis psicopedagògics recomanen dedicar  a les tasques i al treball escolar al menys 10 minuts diaris a partir de 1r de primària, incrementant el temps fins a 6è. És a dir, 10 minuts a 1r, 20 minuts a 2n, 30 minuts a 3r.... i uns 50 minuts a 5è.
 • És molt important que el nen/nena vegi que els seus pares es preocupen dels seus estudis, per tant cal revisar la feina que fa cada dia i motivar-lo en el procés.
 • Els jocs electrònics, la televisió són els robatemps dels estudis dels nens. Cal tenir-ne cura.
 • Els pares han de mirar cada dia l’ agenda de l’ alumne per tal de fer un seguiment  del seu progrés  (pot haver alguna nota del professor...)
 • Abans de fer els deures o tasques escolars es recomanable dedicar un temps a repassar i revisar els continguts que s’ han vist d’ aquesta matèria a classe. Cal que, a més a més dels deures, vagi estudiant el que s’ha explicat a classe.
 • L’ alumne ha de revisar l’horari el dia abans d’anar a l’escola, per tant de no oblidar-se cap llibre ni material.
 • Sempre que es lliuri una informació als pares, es notificarà per escrit a l’agenda amb acusament de rebuda.
 • Els treballs dels llibres de lectura s’ han de lliurar els dies assenyalats.
 • Es important que els alumnes participin en les excursions i activitats que es desenvoluparan al llarg del curs. Totes elles tenen una relació amb el currículum corresponent i estan adreçades a les seves edats.
 • La puntualitat és una virtut que s’ha de fomentar des de ben petits, convertint-la en un hàbit. Una persona impuntual per costum és signe de falta de responsabilitat.
 • Les faltes d’ assistència a classe han d’estar justificades. Cal que els pares avisin per telèfon a l’escola si un nen ha de faltar. També si ha de sortir abans i per quin motiu. Si van al metge han de lliurar a la tutora el justificant corresponent.
 • Els alumnes han de portar el xandall de l’escola, per realitzar les classes d’educació física els divendres.
 • Quan els/les alumnes hagin de sortir de l’escola (excursió, teatre etc.) han d’anar vestits amb el xandall de l’escola.
 • Cal no portar a classe objectes de valor com poden ser mòbils o qualsevol joc electrònic.
 • Cal mantenir en bon estat les agendes, per tant evitarem que els/les nens/nenes hi posin fotografies, cromos etc. que hi dificulten l’escriptura.
 • Els controls que facin els/les nens/es a l’escola, es lliuraran als pares per tal que puguin revisar-los i veure on els/les seus/ves fills/es han tingut més dificultats.
 • Els controls es tornaran signats al professor, el pròxim dia que toqui la matèria del control.
 • Abans de fer un examen els/les alumnes faran un repàs general del tema que els pares/mares controlaran a través de la seva signatura. És indispensable presentar el repàs, ja que aquest fet facilita que el control pugui sortir millor.
 • Cal estar al dia en l’estudi de les àrees i no deixar-lo per quan hi ha control. Si s’acumula la matèria d’estudi pel final no s’assoleix del tot bé i es confonen els conceptes.
 • Els/les nens/es faran un bon ús del dossier de redaccions.
 • L’alumnat ha de tenir al dia El quadern del lector.

                 L’ avaluació serà continua i es tindrà en compta:

 • Treball i  participació.
 • Deures i estudi.
 • Proves concretes dividides en unitats per a  avaluar el nivell.
 • Adequació i presentació de les tasques d’ampliació i de reforç.
 • Actitud i interès a classe.
 • Presentació de la feina ben feta.

Consells per ajudar a educar millor els/les fills/es:

 • Els pares sols, no poden educar i l’escola sola,  tampoc, cal que existeixi          
 complicitat i col.laboració de les dues parts implicades.
 • L’escola som tots pares i mestres, una tasca amb la que hem de gaudir col.lectivament.
 • Els/les nens/es necessiten tenir límits, no hem de pensar que ens estimaran més si no se’ls diu mai que no.
 • Els/les nens/es necessiten ser escoltats. Els/les hem d’ajudar a posar nom a les seves emocions.
 • Cal no donar consells en moments d’agitació emocional del nen/a. Hem d’esperar que es calmi per a donar-li instruccions.
 • No hem de criticar els sentiments del nen/a, sinó els seus comportaments. No cal dir ets un dolent, un gandul, mandrós, etc. sinó “has fet això malament i ho podries millorar”.
 • No podem pretendre resoldre tots els problemes. Els nens/es necessiten fer-se forts/es i han d’aprendre a fer-se responsables del que han dit o fet. Encara que en moments crítics han de tenir el nostre recolzament.
              


 ESCOLA NOSTRA SENYORA DEL MAR
ACTIVITATS PROGRAMADES CINQUÈ CURS DE PRIMÀRIA CURS 2015-16

La Castanyada 30 d’octubre a la masia Can Ribas. Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Carnaval 5 de febrer
Colònies principis de juny
Festival d’extraescolars al mes de juny
Cloenda del curs escolar 21 de juny

Altres activitats: TEATRE
L´anglès: la clau per obrir-se al món.
Learning english through theatre. Objectiu: Fomentar l’ús correcte de la llengua anglesa a través del teatre.
La fàbrica de contes. Objectiu: Despertar l´interès dels alumnes pel teatre com activitat educativa i lúdica en català.
El gust per la lectura:
XII concurs petits contes. Objectiu: Fomentar l’escriptura i l’hàbit lector entre el públic escolar.
Taller de poesia. Tindrà lloc a la Biblioteca Antonio Martín
Bagul de llibres per a les biblioteques escolars del Prat. Objectiu: Motivar els/les nens/es a interessar-se pels llibres, (contes, rondalles, cançons).
Participació en el certamen de Lectura en veu alta
Educació ambiental:
L’ecosistema agrari. Consta d’una visita guiada al Parc Agrari del Baix Llobregat on es visita una masia
El Prat ciutat dels infants:
Tallers de participació. Descripció: Es planteja un tema relacionat amb la vida dels infants i es treballa col·lectivament en el grup classe.
Recordem els jocs d’abans. Objectiu: Conèixer alguns jocs tradicionals i posar-los en pràctica.
La Ràdio a l’escola:
Contes per a la ràdio. Descripció: L’alumnat ha de preparar uns contes per ser emesos per l’emissora El Prat Ràdio
Visites comentades i guiades a la ràdio. Descripció: Visites comentades i guiades als estudis d’El Prat Ràdio.
Sensibilització en clau de gènere:
Emocions i sentiments. Objectiu: Contribuir al desenvolupament integral dels nens i nenes, promovent l’adquisició de valors i aptituds.
Educació per a la salut:
Taller de prevenció d’accidents i primers auxilis, a càrrec de la Creu Roja.
Educació Física
Jornada de Cros i cursa d’orientació: Objectiu: Promoure comportaments i actituds de col·laboració entre companys. Utilitzar nocions topològiques per orientar-se a l'espai en relació a la posició de d'objectes
Activitat esportiva a l’entorn natural del Prat de Llobregat
Relacionades amb el projecte interdisciplinari
Educació viària:
Mou-te pel carrer “amb bicicleta” (dues sessions). Objectiu: Desenvolupar el sentit de responsabilitat pel que fa a la conducció en bicicleta.
Actes cloenda curs d’educació viària
Puja al bus. Objectiu: Acostar la utilització del transport públic als nens i nenes proporcionar-los informació i recursos perquè tinguin un major grau d’independència
Visita al centre de Control del Metro. Objectiu: Conèixer de manera general el funcionament d’aquest centre i la importància que té en la seguretat i la regulació dels intervals de pas dels trens.
Modelisme ferroviari. Objectiu: Fomentar i donar a conèixer l’afició a aquest sistema de transport i al modelisme ferroviari

La nit del Titànic al Museu marítim de Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario