miércoles, 7 de septiembre de 2016

Resultat d'imatges de inici de curs


Des de la nostra escola us donem la benvinguda al nou curs escolar 2016/17!!!

Benvinguts un any mes a l’escola. Esperem que hàgeu passat un bon estiu i hàgeu gaudit d’unes estupendes vacances. Tots junts tenim per davant un nou curs i, per tant, una nova oportunitat d’apredre i treballar junts fent realitat tots els nostres projectes i il·lusions.


Aprofitem l’ocasió per informar-vos del nou horari del curs  Curs 2016-2017


Mestres que imparteixen classe a  cinquè curs de primària:

La tutora, Pepi Martín , imparteix la majoria de les àrees del Curs de Cinquè, Llengua Castellana, Matemàtiques, Anglès, Música, Tutoria i Valors; no obstant també tindran altres mestres, segons les matèries:
Llengua Catalana: Marta Millán
Dictats, Redaccions, Problemes de Matemàtiques, Science, Francès i Càlcul: Silvia Escalero
Coneixement del Medi i biblioteca: Pilar Fajardo
Educació Física: Oriol Garcia
Psicològa: Encarna Sánchez

                Recomanacions, orientacions i consells:

 • Estudis psicopedagògics recomanen dedicar  a les tasques i al treball escolar al menys 10 minuts diaris a partir de 1r de primària, incrementant el temps fins a 6è. És a dir, 10 minuts a 1r, 20 minuts a 2n, 30 minuts a 3r.... i uns 50 minuts a 5è.
 • És molt important que el nen/nena vegi que els seus pares es preocupen dels seus estudis, per tant cal revisar la feina que fa cada dia i motivar-lo en el procés.
 • Els jocs electrònics, la televisió són els robatemps dels estudis dels nens. Cal tenir-ne cura.
 • Els pares han de mirar cada dia l’ agenda de l’ alumne per tal de fer un seguiment  del seu progrés  (pot haver alguna nota del professor...)
 • Abans de fer els deures o tasques escolars es recomanable dedicar un temps a repassar i revisar els continguts que s’ han vist d’ aquesta matèria a classe. Cal que, a més a més dels deures, vagi estudiant el que s’ha explicat a classe.
 • L’ alumne ha de revisar l’horari el dia abans d’anar a l’escola, per tant de no oblidar-se cap llibre ni material.
 • Sempre que es lliuri una informació als pares, es notificarà per escrit a l’agenda amb acusament de rebuda.
 • Els treballs dels llibres de lectura s’ han de lliurar els dies assenyalats.
 • Es important que els alumnes participin en les excursions i activitats que es desenvoluparan al llarg del curs. Totes elles tenen una relació amb el currículum corresponent i estan adreçades a les seves edats.
 • La puntualitat és una virtut que s’ha de fomentar des de ben petits, convertint-la en un hàbit. Una persona impuntual per costum és signe de falta de responsabilitat.
 • Les faltes d’ assistència a classe han d’estar justificades. Cal que els pares avisin per telèfon a l’escola si un nen ha de faltar. També si ha de sortir abans i per quin motiu. Si van al metge han de lliurar a la tutora el justificant corresponent.
 • Els alumnes han de portar el xandall de l’escola, per realitzar les classes d’educació física els divendres.
 • Quan els/les alumnes hagin de sortir de l’escola (excursió, teatre etc.) han d’anar vestits amb el xandall de l’escola.
 • Cal no portar a classe objectes de valor com poden ser mòbils o qualsevol joc electrònic.
 • Cal mantenir en bon estat les agendes, per tant evitarem que els/les nens/nenes hi posin fotografies, cromos etc. que hi dificulten l’escriptura.
 • Els controls que facin els/les nens/es a l’escola, es lliuraran als pares per tal que puguin revisar-los i veure on els/les seus/ves fills/es han tingut més dificultats.
 • Els controls es tornaran signats al professor, el pròxim dia que toqui la matèria del control.
 • Abans de fer un examen els/les alumnes faran un repàs general del tema que els pares/mares controlaran a través de la seva signatura. És indispensable presentar el repàs, ja que aquest fet facilita que el control pugui sortir millor.
 • Cal estar al dia en l’estudi de les àrees i no deixar-lo per quan hi ha control. Si s’acumula la matèria d’estudi pel final no s’assoleix del tot bé i es confonen els conceptes.
 • Els/les nens/es faran un bon ús del dossier de redaccions.
 • L’alumnat ha de tenir al dia El quadern del lector.
       
               L’ avaluació serà continua i es tindrà en compta:

 • Treball i  participació.
 • Deures i estudi.
 • Proves concretes dividides en unitats per a  avaluar el nivell.
 • Adequació i presentació de les tasques d’ampliació i de reforç.
 • Actitud i interès a classe.
 • Presentació de la feina ben feta.

Consells per ajudar a educar millor els/les fills/es:

 • Els pares sols, no poden educar i l’escola sola,  tampoc, cal que existeixi          
 complicitat i col.laboració de les dues parts implicades.
 • L’escola som tots pares i mestres, una tasca amb la que hem de gaudir col.lectivament.
 • Els/les nens/es necessiten tenir límits, no hem de pensar que ens estimaran més si no se’ls diu mai que no.
 • Els/les nens/es necessiten ser escoltats. Els/les hem d’ajudar a posar nom a les seves emocions.
 • Cal no donar consells en moments d’agitació emocional del nen/a. Hem d’esperar que es calmi per a donar-li instruccions.
 • No hem de criticar els sentiments del nen/a, sinó els seus comportaments. No cal dir ets un dolent, un gandul, mandrós, etc. sinó “has fet això malament i ho podries millorar”.
 • No podem pretendre resoldre tots els problemes. Els nens/es necessiten fer-se forts/es i han d’aprendre a fer-se responsables del que han dit o fet. Encara que en moments crítics han de tenir el nostre recolzament.
              

No hay comentarios:

Publicar un comentario