jueves, 14 de septiembre de 2017

Material que caldrà utilitzar durant el curs

Material que caldrà utilitzar durant el curs

3 carpetes mida foli

Una per posar els fulls del projecte interdisciplinari.
L’altra per als fulls del portafoli
L’última per a informacions de sortides per fer activitats.


3 dossiers d’uns 20 plàstics cadascun

Un per posar les redaccions de català
L’altre per a les redaccions de castellà
L’última per a les redaccions d‘anglès

Diccionaris per deixar-los a l’aula

1 Traductor castellà-català petit
1 diccionari de castellà petit

1 estoig
L’estoig ha de contenir llapis, goma, bolígraf blau i vermell, regla, colors i retoladors.
Quan es treballi geometria han de portar transportador, escaire i compàs .


No hay comentarios:

Publicar un comentario